Strona Główna Strona Główna
STRONA GŁÓWNA

Wojskowa Komenda Uzupełnień jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej.


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu swoim zasięgiem działania obejmuje miasta i gminy powiatów: mieleckiego, dębickiego, kolbuszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego.

Wojskowa Komenda Uzupełnień wykonuje w szczególności zadania
z zakresu:
1) zapewnienia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych,
2) administrowania rezerwami osobowymi,
3) świadczeń na rzecz obrony,
4) współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa,
5) rekrutacji i naboru ochotników do czynnej służby wojskowej,
6) realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
7) promocji obronności i służby wojskowej.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu podlega Wojewódzkiemu Sztabowi Wojskowemu w Rzeszowie i wchodzi w skład Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.


NABÓR NA III TURNUS SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ


KWALIFIKACJE DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY ZAWODOWEJ


KURSY OFICERSKIE DLA MAJORÓW REZERWY - więcej informacji


CHCESZ ZOSTAĆ OFICEREM LUB PODOFICEREM? WEŹ UDZIAŁ W KURSIE! TO SIĘ OPŁACA!!!

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZESZKOLENIA KURSOWEGO KADRY REZERWY W 2014r.
(KURS OFICERSKI)


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZESZKOLENIA KURSOWEGO KADRY REZERWY W 2014r.
(KURS PODOFICERSKI)


PODZIĘKOWANIE SZEFA SZTABU GENERALNEGO WOJSKA POLSKIEGO DLA ŻOŁNIERZY REZERWY


MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA W ĆWICZENIACH WOJSKOWYCH (10 DNI W NISKU)


WAŻNE !!!

W związku z planowanym od dnia 1 stycznia 2014 r wejściem w życie odpowiednich
przepisów nowelizacyjnych dotyczących mianowania
 żołnierzy rezerwy i osób niepodlegających obowiązkowi służby wojskowej
 


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu prosi o kontakt osoby zamieszkałe
 w powiecie mieleckim, dębickim, kolbuszowskim, ropczycko-sędziszowskim,
 które posiadają niżej wymienione stopnie wojskowe, celem weryfikacji danych:

starszego plutonowego(starszego bosmanmata)

starszego plutonowego podchorążego(starszego bosmanmata podchorążego)

sierżanta sztabowego(bosmana sztabowego)

sierżanta sztabowego podchorążego(bosmana sztabowego podchorążego)

 starszego sierżanta sztabowego (starszego bosmana sztabowego)

starszego sierżanta sztabowego podchorążego(starszego bosmana sztabowego podchorążego)

młodszego chorążego sztabowego(młodszego chorążego sztabowego marynarki)

chorążego sztabowego(chorążego sztabowego marynarki)

   Prosimy o niezwłoczny kontakt (osobisty, telefoniczny lub pisemny)

z Wojskową Komendą Uzupełnień w Mielcu.

Osoby do kontaktu: p. Renata PIŁAT (17 7156516),  p. Barbara KAPINOS (17 7156522).  Wojskowy Komendant Uzupełnień w Mielcu prowadzi nabór żołnierzy rezerwy
(w tym ochotników) do odbycia ćwiczeń wojskowych w 2014 roku.
[więcej informacji]Mamy nadzieję, że znajdziecie Państwo na naszej stronie wiele przydatnych informacji. Należy pamiętać, że materiały zamieszczone na stronie mają wyłącznie charakter informacyjny, a spełnienie wszelkich formalności wymaga osobistego stawiennictwa. Więcej informacji uzyskają Państwo telefonicznie lub po osobistej wizycie w Wojskowej Komendzie Uzupełnień.

Adres:
Wojskowa Komenda Uzupełnień
w Mielcu
ul. Legionów 25
39-300 Mielec
 e-mail: wkumielec@wp.mil.pl
Godziny urzędowania:
Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:
Czwartek:
Piątek:
7.30 - 18.00
7.30 - 15.30
7.30 - 15.30
7.30 - 15.30
7.30 - 15.30

Wojskowy Komendant Uzupełnień przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy poniedziałek w godz. 13:00 - 16:00Logo IWSZ